Aabenraa Erhvervspark - Etape 3-4-5

Danmarks smukkeste erhvervspark med udsigt til skov og strand i hjertet af region sydjylland

Fakta

Adresse: Rugkobbel 260

Samlet areal: 12.000 m2

Lejemål:    20 – 4000 m2


På et uforpligtende møde fortæller vi meget gerne mere indgående om projektet og dets muligheder.

Indretning


Kontoretagerne kan indrettes som åbne storrumskontorer, som cellerumskontorer eller som en kombination af begge. Storrumskontorer kan opdeles af møblement, skærmvægge eller egentlige lokaler som nærarkiv, kopi eller mødebokse. 

Internt i lejemålet ligger egne servicefaciliteter som mindre møderum, stillerumskontorer, kopirum, nærdepoter, toiletter, te-køkken, garderobe m.m.

Konceptet


Aabenraa Erhvervspark Etape III er tre moderne og fleksible kontorhuse, der danner de perfekte rammer som domicil for det enkelte firma, men som også skaber mulighed for tværfagligt samarbejde og synergi mellem de forskellige virksomheder. Fællesskabet etablerer et netværk til gavn for de enkelte virksomheder, og hvor det lejlighedsvis er en fordel at arbejde sammen på de enkelte opgaver, giver huset direkte adgang til tværfaglige kompetencer. På den måde skaber huset større værdi for de enkelte firmaer og i sidste ende for kunderne. 

Aabenraa Erhvervspark understøtter vidensdeling og synergi. Udformet med henblik på fleksibilitet og hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

Virksomhederne deler fælles foyer, kantine, kantinekøkken, café og møderum med AV-udstyr. På den måde opnår alle firmaer langt højere standard, end hvis de enkeltvis skulle have etableret faciliteterne. I fællesdelen er der tillige afslappende fællesarealer, hvor de ansatte kan mødes og knytte værdifulde kontakter på tværs af brancheskel.

Ring og få yderligere oplysninger hos
Bjarke Buhrmann Schwartz
Telefon 7462 6954
Mobil     2999 1864
Bygningerne


Aabenraa Erhvervspark Etape III, er opbygget som tre individuelle bygninger, hver med 2 kontorfløje, som er bundet sammen af en fællesbygning, der indeholder foyer, kantine, møderum og hvor også hovedtrappen og den fælles elevator er placeret. Fra foyeren og hovedtrappen er der direkte adgang til de enkelte lejemål.

Fælleskantinen på 3. sal med udsigt over Aabenraa fjord, har plads til ca. 90-100 personer og har adgang til sydvendt tagterrasse.

De tre fælles møderum kan sammenlægges til at rumme op til 120 personer, og indeholder alt inden for AV-udstyr. Møderummene kan løbende anvendes til seminarer samt  interne og eksterne efteruddannelsesformål.

Central placering med direkte adkomst fra motorvej E45

Aabenraa Erhvervspark | Rugkobbel 260 | DK 6200 Aabenraa | Tlf.: 7462 6954 - 2999 1864