BioClassic® System

Miljøvenlig og fremtidssikker bilvaskehal med biologisk vandrensning.

BioClassic® renser spildevand fra bilvaskehallen efter biofilm metoden helt uden brug af kemikalier og sikrer foruden en stor vandbesparelse, at spildevandet overholder grænseværdierne for udledning til offentlig kloak. Renseprincippet i anlæggene er baseret på, at biologisk nedbrydelige indholdsstoffer i spildevandet virker som næring for mikroorganismer i anlægget og omdanner det til kuldioxid. Ikke nedbrydelige indholds-stoffer som f. eks. tungmetaller optages af mikroorganismerne og flyttes således fra spildevandet til anlæggets sandfang.

BioClassic® giver stor vandbesparelse — uden lugtgener

 BioClassic anlægget reducere vandforbruget til bilvask med op til 75 % og samtidigt helt at fjerne lugtgener, der ofte optræder i vaskehaller med genbrugsvand.

BioClassic® erstatter olieudskilleren

Miljøstyrelsen udsendte i januar 2004 brev til alle landets kommuner om, at anlæg for spildevandsrensning kunne erstatte de traditionelle olieudskillere og ved nyopførelse eller større ombygninger af vaskehaller, er det både økonomisk fornuftig og en fremtidssikring at installere et biologisk renseanlæg.

BioClassic® - også særdeles velegnet til autoforhandlere

Ved opførelsen af et nyt bilhus med vaskehal, vil der som regel blive stillet krav om to olieudskillere — en for vaskehallen og en for det øvrige værkstedsspildevand.

Ved vask med højtryksrenser og motorvask kan det være meget vanskeligt at overholde myndighedernes grænseværdier for spildevand. Ved at installere et BioClassic system kan man lede værkstedsspildevand i vaskehallens afløbssystem og få renset spildevandet inden udledning til offentlig kloak.

 

Det er muligt at opnå miljømærkning af en vaskehal med BioClassic systemet.

 

Aabenraa Erhvervspark | Rugkobbel 260 | DK 6200 Aabenraa | Tlf.: 7462 6954 - 2999 1864